Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebus

Skolebus

Kommunen skal sørge for transport til elever, der bor langt fra skolen. Reglerne for transport er fastsat i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen. Reglerne omfatter kun elever der undervises på distriktsskolen( https://www.retsinformation.dk/api/pdf/163932)

Hvem kan køre med skolebussen?

Det er afstanden fra elevens folkeregister adresse til skolen der afgør, om kommunen skal sørge for transport. 

  • Elever på 0.-3. klassetrin: Over 2½ km.
  • Elever på 4.-6. klassetrin: Over 6 km.
  • Elever på 7.-9. klassetrin: Over 7 km.

Opmåling af skolevejen er afstanden fra hjemmets grund (udkørsel) til den nærmeste indgang til skolegården. 

Skolebus til og fra skolen

Skolebussen afgår hver morgen fra Sydvestpynten kl. 7.30 og kører igen fra St. Magleby Skole kl. 14.10.

Rutekort findes her:

Skolebus (dragoer.dk)

Sikker skolevej

Elever på 4.-9. klassetrin på strækningen Kalvebod vej - Sydvestpynten samt tilhørende sideveje, som ikke har mulighed for at benytte skolebussen grundet skoledagens længde og er omfattet af reglerne for sikker skolevej kan bevilges et skolebuskort fra Movia. Det er Skoleforvaltningen der bevilger skolebuskort hvert år ved start skolestart. Ved spørgsmål til brug af skolekort, udskiftning eller tabt kort så skal kontakt ske til skolen.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål om ovenstående er I velkommen til at kontakte skolens kontor eller læse nærmere via dette link Skolebus (dragoer.dk)